info voor kinderen

Wat is psychomotorische kindertherapie?

Bij Psychomotorische therapie (afgekort als PMKT) kom je elke week 'spelen' in de therapieruimte. Je kunt er van alles doen. Je kunt er bouwen, klimmen, klauteren, sporten, dansen, toneel spelen, tekenen, schilderen, en schrijven. Er zijn spelletjes, matten, kussens, verkleedkleren en nog veel meer. Je mag zelf kiezen wat je wil doen, je kiest wat voor jou goed voelt.

 

Waarom ga je naar therapie?

Je gaat naar therapie als je een probleem hebt dat jij en je ouders niet zelf kunnen oplossen. Voorbeelden zijn: - je wordt gepest of je hebt steeds ruzie. -je ouders gaan scheiden of er is iemand doodgegaan. -of je hebt iets heel erg naars meegemaakt waar je met niemand over durft te praten. Maar soms ook kun je niet goed in je vel zitten zonder dat je weet wat er aan de hand is of gebeurd is. In therapie kun je er dan samen met de therapeut achter komen.

Er over praten is vaak ook heel moeilijk. In PMKT hoef je niet te praten, je kunt laten zien wat je dwars zit door te tekenen, te spelen of er over te schrijven.

In therapie is er een iemand die er helemaal speciaal voor jou is.  De therapeut kan niet je problemen oplossen maar je er wel bij helpen. Soms kan de therapeut ook je ouders helpen.


Is er iets mis ?

Vaak denken kinderen dat er iets mis met ze is als ze naar therapie moeten. Ik zeg altijd: er is niets mis, maar er mist iets! Wat er mist kan van alles zijn, bijvoorbeeld zelfvertrouwen, kracht, plezier, de mogelijheid om te bij je gevoel te komen, je grenzen aan kunnen geven, je veilig kunnen voelen enz..... In therapie kunnen we samen op zoek naar datgene wat mist en zoeken we naar mogelijkheden om aan te vullen.

Spel

Bewegen kan ook op de computer :-) speel het libellenspel

PMKT